Skipulagsnefnd

Skipulagsnefnd, 9. fundur 02.08.2011

Skipulagsnefnd

Fundargerð
9. fundur skipulagsnefndar Svalbarðsstrandarhrepps 2010-2014, haldinn í ráðhúsinu Svalbarðseyri, þriðjudaginn 2. ágúst 2011 kl. 18:00.

Fundinn sátu: Anna Fr. Blöndal, Stefán Sveinbjörnsson, Sandra Einarsdóttir og Jón Hrói Finnsson.

Fundargerð ritaði:  Sandra Einarsdóttir, ritari skipulagsnefndar.

Dagskrá:

1.  1107010 - Þróunaráætlun Kotabyggðar
Framhald umræðna um þróunaráætlun Kotabyggðar. Áður á dagskrá á 8. fundi þann 11. júlí s.l. Afgreiðslu frestað til næsta fundar sem haldinn verður fimmtudaginn 4. ágúst 2011 kl. 17:00.

2.  1107018 - Deiliskipulag lóðar að Halllandsnesi
Lögð fram drög að deiliskipulagi fyrir svæði fyrir verslun og þjónustu á lóð Bravo ehf. í Halllandsnesi.

Skipulagsnefnd gerir tillögu að eftirfarandi breytingum á greinargerð deiliskipulags:

Í lið 1.1 verði tekið burt þar sem stendur "núverandi lögbýli" þar sem landspildan sem um ræðir hefur verið tekin úr landbúnaðarnotum. Í staðin verði liður 1.1 orðaður svo: Skipulagssvæðið er 2.622 m2 lóð úr landi Halllandsness, á lóðinni er íbúðarhús frá 1928.
Fyrri málsgrein í lið 1.2 verði breytt þannig: Markmið deiliskipulagsins og aðalskipulagsbreytingar sem unnin er samhliða er að skilgreina svæðið sem verslunar- og þjónustusvæði og setja inn byggingarreit. Síðari málsgreinin standi óbreytt.
Endurskrifa þarf kafla 2.1.2 í samræmi við að verið er að vinna í breytingu á aðalskipulagi. Fyrsta málsgrein haldist óbreytt og á eftir henni komi önnur málsgrein: Deiliskipulagstillagan er í samræmi við breytingu á aðalskipulagi sem unnin er samhliða deiliskipulaginu, þess efnis að nýtingarskilreining umræddrar lóðar breytist úr landbúnaðarsvæði í svæði fyrir verslun og þjónustu.
Í lið 2.2.1 verði fyrsta málsgreinin tekin út. Í annarri málsgreininni þar sem talað er um að minniháttar byggingarhlutar megi skaga út fyrir byggingarreit verði bætt við að þó sé aldrei heimilt að fara út fyrir lóðamörk. Setningunni um hámarksstærð húss verði breytt þannig: Hámarksbyggingarmagn á lóðinni er 1.000 m2, að meðtöldu eldra húsnæði, og hámarkshæð húss skal ekki vera meiri en 8 m. Það sem á eftir kemur standi óbreytt en við það bætt að eldra íbúðarhúsnæði skuli rifið á byggingartímanum. Við ákvörðun hámarksbyggingarmagns var haft til hliðsjónar ákvæði í kafla 4.3.2 í aðalskipulagi þar sem fjallað er um sérhæfðar byggingar á lögbýli.
Liðir 2.2.4 og 2.2.5 verði felldir saman undir 2.2.4 og verði svo hljóðandi: Skipulagssvæðið er á þjónustusvæði Rarik og Norðurorku og tengist dreifikerfum þeirra. Yfirlýsing eldvarnareftirlits Slökkviliðs Akureyrar um að nægur aðgangur sé að vatni til slökkvistarfa skal liggja fyrir áður en byggingarleyfi er gefið út.
Í lið 4 skal málfræðivilla löguð þar sem standa skal "aflað skal yfirlýsingar..." í stað "aflað skal yfirlýsingu..."

3. 1107003 - Umsókn um framkvæmdaleyfi vegna Vaðlaheiðarganga.
Áður á dagskrá á 7. fundi nefndarinnar þann 7. júlí s.l. og á 8. fundi þann þann 11. júlí s.l. Lögð fram drög að framkvæmdaleyfi vegna framkvæmda við Vaðlaheiðargöng, ásamt minnisblaði sveitarstjóra um málsmeðferð og álitamál sem upp hafa komið við afgreiðslu erindisins og lögfræðiáliti Advel lögfræðiþjónustu.
Skipulagsnefnd telur það mikilvægt að tekið sé fram í texta framkvæmdaleyfisins að gengið verði frá göngu- og hjólreiðastíg skv. teikningu nr. Z120-B1
Skipulagsnefnd mælir með útgáfu framkvæmdaleyfis.

4. 1105032 - Umsókn um leyfi fyrir plastdúkahúsi við vinnsluhús Kjarnafæðis
Bókun sveitarstjórnar frá 18. fundi hennar um umsókn Kjarnafæðis um stöðuleyfi fyrir plastdúkaskemmu við vinnsluhús Kjarnafæðis á Svalbarðseyri lögð fram til kynningar. Þar kemur fram ákvörðun sveitarstjórnar um að fella fyrri ákvörðun um höfnun erindisins úr gildi og vísa því til meðferðar hjá byggingarfulltrúa, á þeirri forsendu að málið heyri undir byggingarfulltrúa og byggingarnefnd að lögum en ekki skipulagsnefnd og sveitarstjórn.
Afgreiðslu frestað til næsta fundar sem haldinn verður fimmtudaginn 4. ágúst 2011 kl. 17:00.

Fleira ekki gert. Fundi slitið kl. 20:00.


Svalbarđsstrandarhreppur  |  Ráđhúsinu  |  601 Akureyri  |  S. 464-5500  |  postur@svalbardsstrond.is