Byggingarmál

Byggingareftirlit
Byggingarfulltrúi Eyjafjarðarsvæðis fer með byggingareftirlit í Svalbarðsstrandarhreppi. Hann hefur eftirlit með byggingu húsa og mannvirkja og gefur út byggingarleyfi að lokinni afgreiðslu byggingarnefndar. Hann annast jafnframt skráningu fasteigna og lóða í fasteignaskrá.  Byggingarfulltrúi starfar samkvæmt lögum um mannvirki nr. 160/2010 og Byggingarreglugerð nr. 112/2012.

Byggingarfulltrúi:
Jósavin Gunnarsson
Óseyri 2
603 Akureyri
S. 460 4454
Farsími: 893-5350

Byggingarnefnd Eyjafjarðarsvæðis
Svalbarðsstrandarhreppur, Eyjafjarðarsveit, Grýtubakkahreppur og Hörgársveit starfrækja sameiginlega byggingarnefnd, Byggingarnefnd Eyjafjarðarsvæðis. Nefndin starfar samkvæmt lögum um mannvirki nr. 160/2010, Byggingarreglugerð nr. 112/2012 og samþykkt um afgreiðslur sameiginlegrar byggingarnefndar nr. 420/2013.
Byggingarnefnd fjallar um umsóknir um byggingarleyfi áður en byggingarleyfi er gefið út og hefur eftirlit með stjórnsýslu byggingarfulltrúa fyrir hönd hlutaðeigandi sveitarstjórna. Fundardagar byggingarnefndar eru  fyrsti og þriðji þriðjudagur í mánuði. Fundir falla niður ef ekki liggja fyrir erindi.

Umsóknir um byggingarleyfi
Sótt skal um byggingarleyfi á þar til gerðum eyðublöðum. Umsókn telst því aðeins gild að öll nauðsynleg fylgigögn skv. gr. 2.4.1. í byggingarreglugerð liggi fyrir. Byggingarfulltrúi veitir nánari upplýsingar um nauðsynleg fylgigögn. Skilyrði fyrir útgáfu byggingarleyfis er að bygg­ingar­nefnd hafi veitt henni samþykki sitt. Um byggingarleyfisskyldu vísast til kafla 2.3. í Byggingarreglugerð.
Ef mannvirki sem sótt er um er í samræmi við skipulag getur byggingarnefnd samþykkt umsóknina. Sé skipulagsheimild ekki fyrir hendi þarf umsækjandi að afla hennar frá Sveitarstjórn Svalbarðsstrandarhrepps áður en umsókn um byggingarleyfi er tekin til afgreiðslu hjá byggingarnefnd.
Umsækjendur eru hvattir til að sækja um byggingarleyfi og skipulagheimildir tímanlega því nokkurn tíma getur tekið að afla umsagna og afgreiða umsóknir.

Svalbarđsstrandarhreppur  |  Ráđhúsinu  |  601 Akureyri  |  S. 464-5500  |  postur@svalbardsstrond.is