Fjárhagsáætlun

Samkvæmt 62. grein Sveitarstjórarlaga nr. 138/2011, sem tóku gildi 1. janúar 2012, skal sveitarstjórn árlega afgreiða fjárhagsáætlun fyrir komandi ár og næstu þrjú ár þar á eftir. Fjárhagsáætlun komandi árs felur í sér bindandi ákvörðun um allar fjárhagslegar ráðstafanir sveitarfélagsins á því ári sem hún tekur til.

Fjárhagsáætlanir skulu gefa glögga mynd af rekstri sveitarfélagsins, efnahag og breytingum á handbæru fé. Einnig skal þar koma fram greinargott yfirlit um tekjuöflun, ráðstöfun fjármuna og fjárheimildir sveitarfélagsins. Við gerð fjárhagsáætlunar skal hafa hliðsjón af fjárhagslegri stöðu sveitarsjóðs og stofnana sveitarfélagsins við upphaf áætlunartímabilsins.

Fyrir gildistöku Sveitarstjórnarlaga nr. 138/2011 var annarsvegar gerð fjárhagsáætlun fyrir komandi ár og hins vegar áætlun fyrir komandi ár og næstu tvö ár þar á eftir (þriggja ára áætlun), sem skýrir mismunandi framsetningu hér að neðan.

Fjárhagáætlun:

Fjárhagsáætlun 2024-2027
Fjárhagsáætlun 2023-2026
Fjárhagsáætlun 2022-2025
Fjárhagsáætlun 2021-2024
Fjárhagsáætlun 2020-2023
Fjárhagsáætlun 2019-2022
Fjárhagsáætlun 2018-2021
Fjárhagsáætlun 2015  
Fjárhagsáætlun 2012 
Fjárhagsáætlun 2011 
Fjárhagsáætlun 2010 
Fjárhagsáætlun 2009 
Fjárhagsáætlun 2008 

Þriggja ára áætlun:

Þriggja ára áætlun 2013-2016
Þriggja ára áætlun 2012-2014 
Þriggja ára áætlun 2011-2013 
Þriggja ára áætlun 2009-2011 


Efni yfirfarið 15.12.21