Snjómokstur

Reglur um þátttöku Svalbarðsstrandarhrepps í snjómokstri til elli- og örokulífeyrisþega

Svalbarðsstrandarhreppur greiðir fyrir snjómokstur til elli- og örorkulífeyrisþega sem eru með lögheimili í sveitarfélaginu með eftirfarandi hætti:

  • Hámarks greiðsla frá Svalbarðsstrandarhreppi á ári er kr. 55.000,- á heimili vegna heimreiðamoksturs og moksturs á bílastæðum (nær einnig til hálkuvarna) en frá 1/1/2017 er hann tekjutengdur að hálfu leyti með sömu viðmiðunarmörkum og reglur um afslátt af fasteignaskatti.

  • Elli- og örorkulífeyrisþegum sem búsettir eru á Svalbarðseyri verður þjónað samhliða mokstri gatna af þeim verktaka er sveitarfélagið semur við vegna þess verkefnis.

  • Í dreifbýlinu ákveður viðkomandi elli- og/eða örokulífeyrisþegi sjálfur hvaða verktaka hann fær til verksins. Viðkomandi skal upplýsa verktaka um þessar reglur m.a. varðandi framsetningu reiknings o.fl.

  • Reikningur verktaka skal vera stílaður á Svalbarðsstrandarhrepp og jafnframt skal hann afhenda viðkomandi elli- og/eða örorkulífeyrisþega afrit, þannig að viðkomandi geti fylgst með framvindu greiðslna vegna hámarksupphæðar. Þegar henni er náð líkur þátttöku sveitarfélagsins og viðkomandi ber allan kostnað eftir það. Á þeim tímapunkti getur verktaki þurft að skipta reikningi milli aðila.

  • Á reikningi eða fylgiskjali skal koma fram dagsetning mokstrar, tímafjöldi og einingarverð.

  • Þar sem fleiri en eitt heimili er við sömu heimreið skal skipta greiðslunni milli aðila, þ.e. gerður skal sér reikningur fyrir viðkomandi elli- og örorkulífeyrisþega vegna hans hlutar í mokstrinum.

  • Gerður skal sér reikningur fyrir hvern og einn, þ.e. hvert heimili, þótt verktaki taki að sér mokstur á nokkrum heimreiðum í sömu ferðinni.


Efni yfirfarið 12.01.2021